Oblíbené příspěvky

sobota 21. dubna 2012

SVATÝ MAREK

Okřídlený lev na Slezském předměstí
Na Slezském předměstí je téměř utajená kaple na Rožberku, v jejíž blízkosti stojí na soklu socha Svatého Marka. Vznikla prý v roce 1860 a byla sem přestěhována ze svého původního umístění u silnice do Slatiny, kde sloužila jako hraniční znamení.
Svatý Marek, autor jednoho ze čtyř kanonických evangelií, se rozpoznat podle lva, jež ho doprovází. Velmi často jde o lva okřídleného, tak znají světce návštěvníci italských Benátek, Markovi je totiž toto město zasvěceno.
Svatý Marek se narodil na Kypru v 1.století našeho letopočtu. Po otcově smrti se s matkou přestěhovali do Jeruzaléma. V jejich domě se scházeli Kristovi učedníci a zde se také odehrála poslední večeře. Marek doprovázel na cestách svatého Petra a ten mu vyprávěl o životě Ježíše a možná mu slova evangelia i diktoval. Markovo evangelium je krátké, živé a neformální, je velmi konkrétní, stručné a asi bylo napsáno rychle. Možná vzniklo v Římě. Je ze všech patrně nejstarší, čerpají z něj ostatní evangelisté a původně končilo prázdným hrobem. Je psáno řecky, byť s mnohými slovy převzatými z hebrejštiny a latiny. Což poukazuje na řecké vzdělání, ale i na dlouhý pobyt v Izraeli a Římě. Evangelion původně znamenalo dobrá zpráva.
Marek byl prvním patriarchou alexandrijským a zakladatelem křesťanství v Africe. Zahynul mučednickou smrtí při bohoslužbě. Jeho ostatky byly uloženy ve skalním hrobě a pak v Alexandrii, odkud je roku 828 velmi dobrodružně uloupili Benátčané. Dnes je pohřben v chrámu svatého Marka, ale Koptští křesťané věří, že v Alexandrii zůstala světcova lebka, ochraňovaná v Markově koptském pravoslavném chrámu. Existují i pověsti, že se Benátčané v 9.století spletli a namísto těla svatého Marka přivezli do Benátek ostatky Alexandra Makedonského.
Kromě Benátek a ostrova Reichenau je Marek patronem notářů, stavebních dělníků, zedníků, sklenářů, košíkářů, malířů na skle, písařů. Lidé se k němu modlí za dobré počasí a dobrou úrodu, proti blesku a krupobití, proti náhlé smrti. Doprovází ho okřídlený lev, protože své evangelium začíná kázáním sv. Jana Křtitele na poušti. Ale velmi často v rukou drží psací náčiní, knihu nebo svitek.
Na Slezském předměstí je vyobrazen klidný muž s dlouhými vlasy a pěstěným vousem. Jeho pohled je obrácen do sebe, což značí soustředění na důležitý úkol. Je oblečen do šatu, v jakém si mladšího současníka Kristova představovaly celé generace umělců a teologů od rukopisů přes gotiku do 19.století. V rukou drží brk a knihu, symbol jeho role evangelisty. O nohy se mu otírá věrný okřídlený lev, který býval i symbolem vzkříšení.
Odkaz na Deník Svatý Marek

Žádné komentáře:

Okomentovat