Oblíbené příspěvky

pondělí 2. ledna 2012

ELIŠKA - ELIŠČINO NÁBŘEŽÍ

Sochou královny je ozdoben dům č.p.310 na Eliščině nábřeží u řeky Labe, nedaleko Pražského mostu. Dům byl postaven v roce 1898, jak dosvědčuje i nápis na fasádě. Tentokrát asi nejde o Elišku Rejčku, první hradeckou královnu, ale nejspíš o čtvrtou manželku Karla IV., Elišku Pomořanskou. byl podle pověsti připisován pás posázený českými granáty uchovávaný v nedalekém muzeu. A zřejmě tím je figura na fasádě opásána. Eliška Pomořanská zemřela v Hradci 14. února 1393. Pás je sice mladší než gotická královna, ale legendou je opředen velmi silnou. Převzal ji i Jaroslav Vrchlický pro svou slavnou hru Noc na Karlštejně. Na velké stříbrné sponě zdobené polodrahokamy být závěs s vyrytými slovy : Na tom světě žádná jináPodle příběhu jde o vzkaz od krále, Otce vlasti Karla IV.
Dům je vystavěn v neorenesančním slohu, fasáda je zdobena sgrafity, které měly dojem renesance ještě zvýraznit, ačkoliv stylizace stromu odpovídá spíše secesi. O pravou renesanci samozřejmě jít nemůže, stavba není uvnitř původních hradeb. Navíc je dům ve sgrafitech i datován L.P.1898 a podepsán. Podepsán je vlevo stavitel Viktor Weinhengst a vpravo architekti Rudolf Němec a Bedřich Bendelmayer, jejichž společným dílem dům je. Protože nezanechali jméno sochaře, je pravděpodobné, že autorem sochy je kdo z nich. Ovšem svou váhu může mít i názor, že dílo kameníka, který podle návrhu architekta figuru vyrobil, nebylo podstatné.
Sgrafito jsou dvě vrstvy různě barevné fasády. Hornísvětlejší je proryta tak, aby podklad tmavé barvy tvořil efektní linky. Dole dům zdobí znak města Hradec Králové a nahoře v koruně stromu znak Českých zemí (se lvem). Dole u kořenů doplňují sdělení heraldické znaky Moravy a Slezska (dvě orlice). Korunovaná žena stojí na podušce v hradbách města, po boku kráčí štíhlý pes, odznak věrnosti. Možná jde o loveckého psa, možná chrta. Pod královninou sochou ve výklenku vlaje symbolický nápis : Milujte pravdu, hradečtí, neboť pravda přemáhá. Tvůrcům se podařilo vytvořit dojem záře, která ze světlé fasády vystupuje a nejen díky české královně, která lámala meče holýma rukama, prosvětluje nábřežní frontu domů a upoutává na sebe zaslouženou pozornost.
Otázkou je, proč královna Eliška u nohou psa. Možná je pes narážkou na královninu neobvyklou plodnost. Porodila Karlu IV. šest dětí, což je více než tři předchozí manželky dohromady. Polský chrt byl v Čechách znám od 13.století. Jedno z českých měst, Plzeň, mělo chrtici jako doklad věrnosti katolické církvi a českému králi, ve znaku před rokem 1433, kdy syn Elišky Pomořanské, Zikmund Lucemburský, přidělil ještě velblouda. Možná pes znamenat oddanost Hradce svým královnám a jejich legendě. Pes je hlavně univerzálním symbolem štěstí, štěstí přinášet a plnit přání. A to i v případě, že jde o úplně jinou Elišku.

Hradecké noviny Znamená pes u nohou ...
Žádné komentáře:

Okomentovat