Oblíbené příspěvky

pondělí 26. prosince 2011

ATLANTI - GALERIE

František Fabiánek - Atlanti
Střechu budovy Galerie moderního umění na Velkém náměstí nesou tří svalnaté mužské figury. Říká se jim atlanti a každý je trochu jiný. Dva krajní mají u nohou psa, který znamená věrnost a oddanost. Prostřední figura na nároží obdržela do vínku včelín, symbolicky píli a pracovitost. Tyto detaily bohužel ze země příliš neoceníte. Jednoho z krajních svalovců si však můžete prohlédnout z terasy galerie.

Autorem pevně modelovaných atlantů je sochař František Fabiánek, který pocházel z Boskovic v okrese Blansko a převážně působil na Brněnsku a Svitavsku. Žil v letech 1884 – 1967. Po vyučení kameníkem v rodných Boskovicích absolvoval kamenosochařskou školu v Hořicích a stal se žákem profesora J. V. Myslbeka na Akademii výtvarných umění v Praze. Byl o čtyři roky mladší než Jan Štursa, ale stejně jako Štursa mezi střední a vysokou školou pobýval v sochařských dílnách v Berlíně, patrně aby si vydělal na studium. V roce 1910 soukromě navštěvoval ateliér Augusta Rodina, největšího francouzského sochaře. Navštívil také Itálii a v roce 1928 byl v severní Africe.

V Hradci Králové pobýval v době před první světovou válkou v letech 1911 až 1914. Tehdy tu kromě atlantů na bývalé záložně zrealizoval portál činžovního domu v Šafaříkově ulici a karyatidy na domě stavitele Novotného naproti hradecké filozofické fakultě. V roce 1911 a 1913 představil své dílo na dvou výstavách v Hradci Králové. Vlastnil lomy v Boskovicích a roku 1924 se bez úspěchu přihlásil do soutěže na jezdeckou figuru Jana Žižky, z níž žádná vítězná socha nevyšla.

Atlant je architektonický prvek, mužská figura ve funkci sloupu nebo pilastru, drží střechy nebo patra domu. Jeho ženskou podobou je karyatida. Pravzorem byl títán Atlas, tedy ten, kdo se odvažuje, či trpí. Jako trest za vzpouru proti bohům musel Atlas držet na ramenou nebeskou klenbu. Figura vyjadřuje velikou tíhu neseného břemena, přemáhání, utrpení a bolest. Je symbolem síly nebo stoické odolnosti. Velice často je zobrazován klečící na jednom koleně, zatímco zády a rameny podpírá obrovský kulatý globus.

Žádné komentáře:

Okomentovat