Oblíbené příspěvky

pondělí 26. prosince 2011

JAN NEPOMUCKÝ č.p.163

Jan Nepomucký V Kopečku
Fasádu domu čp. 163 V Kopečku zdobí socha Jana Nepomuckého na soklu s vyrytým, původně asi zlaceným nápisem. I když dům patřil v 18.století krátce jezuitům, socha byla patrně objednána roku 1774, kdy byl majitelem domu Jan Josef Kriesbach neboli Griesbach. O tom svědčí nápis na podstavci ve znění : Svatému Janu, pověsti strážci, vystavěna a zasvěcena Janem Josefem Grisbachem dne 18. května 1774. Ještě týž nedělní den byla socha Jana Nepomuckého kanovníkem Václavem Bauerem de Hohenburg v odpoledních hodinách posvěcena. Nápis skrývá chronogram – tajenku s datací. Některé znaky jsou zvětšeny, takže dohromady dávají z latinských písmen složený letopočet 1774. Okolo roku 1770 se klasicistně upravovalo propojení dvou domů, gotického a renesančního. Dnes je spojený dům spíše neobarokní, po přestavbě v letech 1911 – 12.
Dnešní náměstíčko V Kopečku, původně Plátenický ryneček díky soše získalo dlouho užívané jméno Svatojánské nebo Jánské náměstí. Za autora figury světce bývá považován jeden z členů sochařské, původně italské rodiny Devotyů, která pracovala ve východních Čechách v době pozdně barokní a klasicistní, Karel Antonín Devoty (1738-1817). Devoty se v Hradci Králové usadil v šedesátých letech 18.století po pobytu a sochařských zkušenostech z Říma a Vatikánu.
Podoba Jana Nepomuckého z Kopečku můžeme porovnat s o několik desítek let starší sochou z mariánského sloupu. Jejich odění je podobné, ale zatímco nahoře na náměstí světec poklidně shlíží k zemi, varianta dole V Kopečku obrací svou tvář v nebi. Možná jde o žalující gesto, možná o akt přísahy. Tento světec je plný emocí, když pozvedá kříž a druhou ruku přikládá k srdci. Zatímco úkolem Jana Nepomuckého na mariánském sloupu je víru předávat, mladší Nepomucký víru vyjevuje, dokládá, přísahá na ni. Tak jako všechny sochy Jana Nepomuckého, i tento musí mít na svatozáři pět zlatých hvězd, které rozsvítily nebe nad Vltavou, když bylo nalezeno jeho mrtvé tělo.
Jan Nepomucký je nejoblíbenější barokní světec. Jeho život je doložen ve 14.století. Byl to bohatý právník a kanovník zabitý v politické nebo možná etické kauze s přímým přičiněním tehdejšího krále Václava IV. Mučedník, který zachoval svěřené zpovědní tajemství, byl svatořečen roku 1729 na základě zázraku – zachované tkáně v jeho lebce. Patrně měl nahradit v srdci českého lidu jiného svatého Jana, Mistra Husa.

Odkaz na Deník Jan Nepomucký 

Žádné komentáře:

Okomentovat