Oblíbené příspěvky

úterý 30. července 2013

AUSTRIE NA CHLUMU

Nová Austrie
Třetího července si připomíná Hradec Králové výročí bitvy na Chlumu. V roce 1866 tu pruská a rakouská armáda svedly jednu z největších bitev 19. století. Zvítězil pruský král Vilém, na bojišti zůstalo téměř 8000 mrtvých a víc jak dvacet tisíc raněných. Téměř ihned začaly vznikat pomníky a památníky. Chlumskou bitvu a Baterii mrtvých setníka Augusta van der Groebena připomíná desetimetrový sloup se sochou patronky Rakouska, Austrie.
Pomník byl slavnostně odhalen 3. října 1893. Sama Austrie je 220 centimetrů vysoká, v levé ruce drží štít s orlicí a v pozdvižené pravé třímá vavřínový věnec. Žena má na sobě kroužkované brnění a nad věncem z dubových listů korunu z pevnostních věží. Pomník z hořického pískovce navrhl profesor a ředitel hořické kamenicko-sochařské školy architekt Václav Jan Weinzettl. Pracovali na něm učitelé a žáci této školy. Práce sochařské a kamenické podle modelu prof. Arnošta Poppa z Prahy jsou dílem sochařů Antonína Šešiny a Jana Jandery z Hořic. A tak mělo svoji logiku, že když figura Austrie, vlivem klimatu poničená, potřebovala odborný zásah, provedla ho opět hořická škola. Austrie byla po zmapování díla 3D skenerem kompletně z hořického pískovce vytvořena znovu. Originál byl po galerijním restaurování uložen uvnitř památníku.
Hořická kamenická a sochařská škola využila pro práci na soše svého speciálního 3D robotizovaného pracoviště. Jde vlastně o virtuální sochařství (CAS, Computer Aided Sculpting). Přestože velkou část fyzicky náročné práce provedlo robotizované rameno, zbylo pro sochaře ještě řada dalších úkolů. Modelovala se chybějící ruka, rameno a část krku. Tzv. hrubovaná figura byla několik měsíců dotvarovávána, rovněž byl upravován povrch sochy. Toto definitivní opracování je dílem sochařky, restaurátorky a pedagožky hořické školy, Martiny Hozové.
Připomínka padlých a vůle k novému životu rakouské říše symbolizovaná ženskou alegorickou figurou Austrie je významnou součástí souboru vojenské funerální (pohřební) plastiky. A nově vytvořená socha je také důkazem, že současné sochařství je schopno dokonale profesionálního zpracování materiálu i v součinnosti s nejmodernějšími technologiemi.
Po vzoru Austrie existuje i symbolická Čechie, ta však v tomto příběhu nehraje žádnou roli. 

Článek byl publikován v červenci 2013 v Hradeckém deníku 
Použity fotografie Martiny Hozové dokumentující práci na soše
Hrubování Austrie na robotizovaném pracovišti Hořické kamenosochařské školy

Fotografie z osazování sochy


 

Žádné komentáře:

Okomentovat