Oblíbené příspěvky

úterý 30. července 2013

TETS OHNARI, NÁBŘEŽÍ SOCHAŘŮ

Tets Ohnari (Japonsko) - Dělat udělané 2006 Nábřeží sochařů
Letos Hradečany žádné Nábřeží sochařů nečeká, Hořické mezinárodní sochařské sympozium finanční pauzu, ale i tak se můžeme projít mezi sochami z minulých sympozií, které zdobí Labské nábřeží. Kromě pětice z loňska nejblíže mostu se podél řeky nachází také pár starších. Například práce japonského sochaře Tetse Ohnariho z roku 2006. Tets Ohnari se narodil v Tokiu 30. 6. 1980, takže v době konání sympozia mu bylo pouhých šestadvacet let. Při setkání s hořickým pískovcem v lomu Svatého Josefa řekl: Ach, tak mám právo vztáhnout ruku na kámen, z jakého jsou sochy na Karlově mostě! Lidé z Asie prý vnímají pískovec jako ryze evropský kámen.
Sochaři se v Evropě a speciálně v České republice velmi líbilo. Do médií dokonce řekl, že se možná na starém kontinentu usadí. Rok po sympoziu svou práci představil na výstavě v Hořickém muzeu. Na českých uměleckých školách strávil dva roky, první u Jaroslava Róny na pražské AVU a druhý na VŠUP v ateliéru Mariána Karla. V roce 2008 získal magisterský titul na Tokijské univerzitě umění. V Čechách se zúčastnil řady sympozií a výstav. Mezi jinými výstavy Jedenáct v Galerii města Pardubice letos a v roce 2010 sochařského sympozia Landek. Jedna z jeho realizací se nachází také v Uměleckém centru Egona Schieleho v Českém Krumlově. Letos v únoru měl ve Zlíně přednášku, kde k roli současného umělce řekl: Přestože je umění vznešené, umělec se musí prodat, získávat mecenáše a granty. Umění je boj o to, kdo bude lepší, než ostatní.
Když v Hořickém muzeu vystavoval díla nazvaná: Vítězství ducha nad hmotou, Vztah světla a tvaru, Záměr a náhoda, Vnitřní propojení, přesně tím popsal základní principy tvorby, které ho zajímají. Ve svých sochařských úvahách zastává názor, že sochař sám je materiál, že záleží na tom, kdo sochu vytváří. Protože tvůrce se mění zároveň s proměnou svého díla. Promýšlel také fakt, že umělec musí původní kámen zničit má-li do něj vtisknout svoji představu. Možná to pro něj znamená Dělat udělané: sochař v kameni pracuje s tím, co stvořila příroda. Svou hořickou sochu Tets Ohnari původně nazval Měníš kámen, a kámen mění tebe. Vytvořil dva předměty, jeden jakoby pozoroval druhý. Realizace vypadá jako opevnění, trochu připomíná pevnost Hanička. Práci můžeme porovnat s celkem díla z kamene, kovu, skla a dřeva, které najdete na www.tetsohnari.com.

Článek vyšel v červenci 2013 v Hradeckém deníku 

 

Žádné komentáře:

Okomentovat