Oblíbené příspěvky

středa 24. července 2013

VOJTĚCH ADAMEC KRÁLOVNY

Královny v předsíni Katedrály Svatého Ducha
Procházíte-li z Velkého náměstí ulicí Karla Tomana okolo katedrály zajisté si všimnete malého zamřížovaného prostoru s dalším vstupem do svatostánku. Jde o vchod královský, kam v roce 2007 k sedmistému výročí přibyly bronzové hlavy dvou královen. Jejich autorem je sochař Vojtěch Adamec (1933 – 2011), jehož dílem je i socha papeže Jana Pavla II. na nádvoří Adalbertina. Sochař se po roce 1989 specializoval na práci náboženského charakteru, ale do katedrály vytvořil hlavy světských královen. Ve 14. století, v době gotiky, byla moc královská a církevní sice oddělená, ale díky pomazání nebyla královna jen „obyčejným“ smrtelníkem.
Identifikace je jasná, jde o královnu Elišku Rejčku, která v roce 1307 stavbu katedrály založila a Elišku Pomořanskou, čtvrtou ženu Karla IV. Obě byly nepřehlédnutelnými osobnostmi. Vydobyly a udržely si své postavení vedle králů a mocných šlechticů, ale významnými politickými hráčkami zůstaly i jako vdovy. Rejčka okolo sebe neustále vytvářela živé kulturní prostředí nabité uměním, Eliška Pomořanská zase podle legendy ohýbala kovové tyče a lámala meče.
Styl idealizovaných podobizen vychází z portrétní galerie na triforiu (na ochozu v patře) Svatého Víta, kde jsou umístěny hlavy panovníků, jejich manželek, arcibiskupů a stavitelů katedrály z let asi 1375 – 1385. Právě busta Elišky Pomořanské a krále Karla IV. byla vytvořena vlastní rukou Petra Parléře. Hradecká podobizna má tedy z čeho vycházet. Její rysy jsou shodné s dobovým portrétem vytvořeným nejvýznamnějším sochařem té doby na našem území. Hlava matky císaře Zikmunda je umístěna více vpravo, patrně podle časové linie.
Sochařský portrét Elišky Rejčky k dispozici nemáme, je zachycena jen na iluminacích v rukopisech, které s její podporou vznikly a fiktivně ve Zbraslavské kronice. Adamcova verze vlevo je zřetelně mladší, protože její léta v Hradci spadají do období, kdy jí nebylo ani dvacet. Hradecká katedrála na rozdíl od pražské nemá triforium, proto jsou korunované bysty s rouškami součástí královské předsíně. Umístění na dobové cihlové zdi mělo zřetelně připomenout tradici města jako věnného města královen, které mu dodávaly stavební rozvoj a společenskou prestiž.

Článek vyšel v lednu 2013 v Hradeckém deníku.

Žádné komentáře:

Okomentovat