Oblíbené příspěvky

středa 24. července 2013

KAŠNY NA HRADBÁCH 1


Kašna s havranem a jeskyní
asi rok se mohou hradečané přes den procházet po upravených hradbách mezi Gočárovým schodištěm a Bonem Publicem. Čtyři nové kašny tu realizoval malíř a restaurátor Tomáš Rafl. Dvě z nich opatřil mechanickými havrany. Nejvýše položená kašna má v pozadí grottu, jeskyni, inspirovanou manýrismem a dobou Rudolfa II. Tehdy se v krásných zahradách budovaly falešné jeskyně jako místo pro setkání s odvrácenou stranou života. Bránu do podzemí či podsvětí by mohla obývat vrána, havran nebo krkavec. Černí ptáci mají podobnou symboliku, jsou spojeni s věštbami, osudovostí a chytrostí. Bývají zobrazováni na bitevních polích a v situaci neodvratné katastrofy. Údajně jsou schopni porozumět lidské řeči a dokonce jí i hovořit. Plinius zmiňuje přiškrcený hlas posla neštěstí. Naopak v Číně jsou havrani považováni za oddaná zvířata spojená se Sluncem.
Někdy se říká, že Havran se zrodil z prvotní temnoty, jiné legendy vyprávějí, že havran stvořil světlo. Významný je pro Kelty a Vikingy. Dva havrani Myšlenka a Paměť sedali na ramenou nejvyššího severského boha Odina. Každý den za úsvitu obletěli svět, aby Odin dostal k snídani všechny nejnovější informace. Ve starém Řecku pták původně patřil Athéně, ale za neúnosnou žvanivost byl nahrazen sovou.
Havran oznamuje nemoci, válku a smrt a živí se masem ze šibenice. Ale také nahrazuje a znovu skládá dohromady ztracené kousky duše. V četných pohádkách hraje havran roli prokletého člověka. Může poskytovat čarodějům svou podobu a je atributem léčitelů. Pták schopný nahlédnout do budoucnosti nemá mnoho společného s barokem. I když známe několik světců, mezi jejichž společníky a atributy havran patřilSv. Benedikt. Bonifác, Osvald a především Meinrad. Ten měl dva ochočené havrany, kteří pomohli najít jeho tělo a pronásledovali jeho vrahy až do Curychu. Havrani chránili tělo sv. Vincence před divou zvěří.
Rozporuplnost a spojení se záhrobím využil slavný komix a film Vrána. Zvláště tu pověst, že černý pták může odnést duši do podsvětí, ale také ji přivést zpět, aby napravila zlo. Havrani fungují jako strážci tajemství, proroci, čarodějové a poslové. Mají schopnost čerpat tajemství ze skrytých míst a světů. Jsou symbolem záhad, paměti a nitra, ale také dlouhověkosti a znovuzrození.Článek poprvé vyšel v Hradeckém deníku v prosinci 2012

 

Žádné komentáře:

Okomentovat