Oblíbené příspěvky

středa 24. července 2013

SVATÝ NA MOSTĚ

Svatý na mostě
U lávky pro pěší a cyklisty přes Orlici mezi zimním stadionem a Jiráskovým parkem s výhledem na pravoslavný kostelík stojí svatý. Uvidíte ho cestou z nové vědecké knihovny, univerzity či nemocnice do centra, pokud si ovšem všimnete. Jeho fyzická přítomnost je, řekněme, zploštělá. Lávku u někdejšího přívozu projektovalo architektonické studio baum & baroš ARCHITEKTI. Designéři mostu Mirko Baum a David Baroš v technické zprávě zmiňovali Hradec jako město, v němž se mísí fragmenty středověku s barokem protireformace. Montovaná ocelová konstrukce je žárově pozinkovaná, maximálně odhmotněná a proto je odhmotněný i patron mostů. Avšak kdo jím je ?
Přece ten, kdo byl z mostu do řeky shozen ! Placatá plechová figura nám dává několik nápovědí. Na pozadí svatozáře jednoznačně vynikne biret, pokrývka hlavy. U kolen světce zase končí rocheta, zkrácená alba (tedy něco jako pláštík). Obrys figury narušují dva výstupky a je jasné, že nesymetrická poloha rukou naznačit, co světec drží. A to je krucifixkříž, symbol intenzivní, silné a neotřesitelné vnitřní víry. Biret, rocheta i krucifix ukazují jasně na Jana Nepomuckého, světce českého lidu a symbol české krajiny. Tento doktor práv s několika světskými i církevními funkcemi byl shozen 20. března 1393 z Karlova mostu do Vltavy, patrně jako mrtvý. Důvod ? Ocitl se v soukolí hry mocných. Jeho obvyklý atribut pět hvězd tu nenalezneme. Přesto je právě Jan Nepomucký patronem mostů, rybářů, mlynářů, plavců a vůbec všech řemesel, které mají co do činění s vodou. Je také národním patronem Čech, Bavorska, Salzburku, řádu tovaryšstva Ježíšova, zpovědního tajemství. Je ochráncem mostů, lodníků, vorařů, poutníků, cestování, bezpečného putování, šťastného návratu, proti povodním a krupobití. Staví se mu sochy na mostech, u cest a rozcestí, na začátku obcí i v mlýnicích. Socha Jana Nepomuckého údajně stávala i v Benátkách na Canale Grande, aby chránila gondoliéry.
O obrovskou popularitu světce se zasloužili jezuité pořádáním barevných procesí a poutí, při nichž lidé pouštěli s proudem vodních toků hořící světla a rozkvetlé věnce. Významnou součástí oslav byly i hudební slavnosti na vodě zvané navalis. I na Karlově mostě mají mezi asi třicítkou většinou barokních soch figura a křížek Jana Nepomuckého zvláštní místo. Vládcem vody může být i Florian a Jan Křtitel, bezpečí je nejlépe pojistit víckrát: ve specializovaném finančním ústavu i na nebesích.
  


Tahle asi nejvtipnější socha se stala důvodem pro článek v Hradeckém deníku na konci ledna 2012

Žádné komentáře:

Okomentovat